Pris- og antallsfeil

Dagens raske og effektive teknikk kan innebære at prissettingene og allokering av allotment kan bli feilaktig. Vi forbeholder oss derfor retten til å komme tilbake med rettelser innenfor 24 timer ved eventuelle grove feil. Ved bestilling i løpet av helgen har vi rett til å komme tilbake første hverdagen.

TripX Travel reserverer seg for eventuelle prisfeil, tekniske problemer, datafeil og endringer utenfor vår kontroll. Dette kan skyldes for eksempel flyselskaper som viser plasser som ikke er tilgjengelige, eller feil angitte priser fra bookingsystemer. Om slike feil oppstår, og det ikke er bookingnummer på alle deler av reisen, kommer TripX ikke til å belaste kundens kredittkort før reisen er 100 prosent bekreftet av så vel flyselskap og hotell samt eventuelt andre leverandører. Kunden vil bli orientert så snart TripX får slik informasjon fra leverandørene.

Bestilling og bekreftelse av en reise

Når man bestiller en reise hos TripX søker man etter ønsket produkt og velger deretter den ønskede reisen. I neste steg oppgir man navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I det siste steget skal reisens betales. En bekreftelse på hva du har booket finnes til høyre gjennom hele bookingprosessen.

Hele bookingen avsluttes med en bekreftelsesside og et reservasjonsnummer. Samtidig sendes en e-post til den oppgitte e-postadressen. Reservasjonsnummeret og bekreftelsen er ditt bevis på at reisen er booket. I denne sammenheng er bookingen bindende for den reisende.

Det er kundens ansvar å oppgi en korrekt e-post adresse som frem til avreisen kommer til å benyttes til all informasjon i forbindelse med din reise og eventuelle tidtabellsendringer.

Det er derfor viktig å meddele oss om en e-postadresse endres etter bookingen, men før avreisen. Når billetten er utstedt, kommer vi til å sende din elektroniske billett.

Om din booking ikke avsluttes med en bekreftelsesside som inneholder reservasjonsnummer, eller om du ikke har mottatt en bekreftelse per e-post, skal du raskest mulig ta kontakt med TripX.

Bookingopplysninger

Det er kjøperens og den reisendes ansvar å kontrollere at bookingbekreftelsen som sendes via e-post stemmer overens med reisen som er booket. Om noe ikke stemmer i bekreftelsen, eller om bekreftelsen ikke kommer direkte etter du har avsluttet bookingen, skal TripX straks kontaktes.

Det er kjøperens oppgave å angi korrekt navn på den reisende. Navnet skal staves eksakt slik det står skrevet i passet. Kunden svarer selv for eventuelle kostnader som oppstår på grunn av  feilstavede navn. Enkelte flyselskaper tillater ikke navnendringer – kunden må booke ny flybillett.

 

Reisebeskrivelser og rebekreftelse av booking

Det er kjøperens og den reisendes ansvar å kontrollere reisebeskrivelsen så snart som mulig. Eventuelle feilaktigheter skal umiddelbart meddeles til TripX. Det finnes et fåtall flyselskaper som forlanger at du senest 72 timer før returen rebekrefter at du benytter returbilletten. Den reisene skal gjøre dette direkte til det aktuelle flyselskapet.

 

Elektronisk billett

Elektronisk billett (e-ticket) er et billettløst reisende. Billettene sendes alltid ut omgående, uavhengig av flyselskapets regler, etter at booking er avsluttet.

Du sjekker inn i flyselskapenes automater ute på flyplassen eller i den manuelle innsjekkingen ved hjelp av ditt bookingnummer og pass. Et fåtall flyselskaper aksepterer ikke elektroniske billetter. TripX kan ikke levere billetter på disse strekningene eller til disse flyselskapene.

Den reisende skal alltid ha med et gyldig pass og en bookingbekreftelse for sin reise. I unntakstilfeller krever flyselskaper en såkalt FOID (Form of indentification). Dette innebærer at den reisende må benytte sitt kredittkort ved betaling og at samme kort skal medbringes under reisen.

Flybillettens  utnyttelse

Den bookede flybilletten må brukes på samtlige strekninger og i den rekkefølgen som er oppgitt på billetten.

Flyselskapet og TripX har rett til å annullere og/eller ikke tilbakebetale flybilletter som ikke er anvendt i den orden og i full utstrekning slik det er angitt på billetten. Om flybilletten er en tur-retur billett går det derfor ikke an å reise kun på returreisen, da flyselskapene ofte automatisk annuller hele billetten om den reisende ikke anvender den første strekningen. Flyselskapene tilbakebetaler ikke disse billettene.

Alderskontroll

Vær oppmerksom på at du må ha fylt 18 år for å kunne kjøpe en reise hos TripX. Gjennom bruken av TripX´ bookingtjeneste garanterer kjøperen for at han/hun har fylt 18 år. Visse land tillater ikke innreise i landet for barn under 18 år uten i følge med foreldre eller verge. I visse tilfeller rekker det med en bekreftelse fra  verge. Kontakt respektive lands ambassader for mer informasjon.

Visum, pass og vaksine

Det er kjøperens og den reisendes ansvar å kontrollere de visum-, pass- og vaksinasjonsregler som gjelder for reisen. Samt forsikre seg om at pass og visum – samt eventuelle transittvisum – er gyldig for den tid og de landene som reisen går til. Kostnadene i forbindelse med dette er det kunden selv som må dekke.

Transportregler

Det er kjøperens og den reisendes ansvar å undersøke regelverket for transport, såkalte ”conditions of carriage for passengers and baggage” som hvert flyselskap har beskrevet  på sine respektive hjemmesider.

 

Bagasje

Det er den reisendes ansvar å bekjentgjøre seg med regler og vilkår for bagasje hos det flyselskapet man skal reise med.

Betaling

Du kan betale med bank-, betal- og kredittkort. Ditt kort debiteres umiddelbart når du betaler din booking. Det tilkommer ingen avgifter uansett korttype. Vi aksepterer kun kort som er utstedt i EU-land og de land som er tilknyttet Schengen (gjelder blant annet Norge og Sveits).

Ved en eventuell tilbakebetaling krediteres samme kort som ble benyttet ved betalingen. Det kan ta opptil tre dager innen pengene finnes på kortets konto.

TripX benytter 3D-secure for kryptering av alle kortbetalinger. Denne svært sikre kortbetalingsløsningen via internett er benytte av Visa og  Mastercard for å identifisere kortinnehaveren. Ingen opplysninger som du mater inn ved krypteringen tas vare på av TripX etter at din reise er gjennomført. Uavhengig av leverandørenes regler debiterer vi din konto ved bookingtidspunktet.

Priser

Våre priser inkluderer alle skatter, avgifter og flyplassavgifter.

Følgende priser inngår ikke i totalprisen:

  • Lokale flyplasskatter (for eksempel i Thailand). Disse betales kontant av kunden på plass.
  •  Lokaltransporter mellom flyplasser ved flybytte (for eksempel i New York, Paris og London). Dette betales kontant av kunden på plass.
  • Visum

Avbestilling

Avbestilling av en reise skal alltid skje via telefon og umiddelbart etter at et hinder har oppstått. Ved avbestilling av en reise utenfor våre åpningstider – kontakt alltid flyselskapet og/eller hotellet direkte. Gi deretter TripX beskjed via e-post hva du har gjort.

Avbestilling av hotell (kun hoteller på din booking)

Regler for hotell-avbestillinger/endringer og tilbakebetaling varierer fra hotell til hotell. Om man ikke avbestiller før avreisen, kan man oftest ikke få noe tilbakebetalt. Kontroller – før bookingen – regelverket for de respektive hotellene du er interessert i. TripX´ regelverk kan skille seg noe fra hotellenes offisielle regler.

Avbestilling av pakkereise (fly og hotell)

Normalt er det ikke mulig å få tilbakebetalt  flydelen av en pakkereise. Vanligvis kan ikke hotelldelen tilbakebetales. Dette er litt avhengig av hvor lang tid i forveien avbestillingen kommer. Kontakt TripX omgående når du vet at en avbestilling ikke er til å unngå, slik at du får informasjon om vilkårene for den spesifikke reisen.

Administrativ avgifter

I de tilfellene hvor en tilbakebetaling kan skje etter en avbestilling eller endring, tar TripX ut en administrativ avgift ut over den kostnaden som hotellet eller flyselskapet debiterer oss. Avgiften er alltid minst 400 kr per person. Reisen må alltid være avbestilt før avreise for at en eventuell tilbakebetaling skal kunne finne sted.

 Avbestillingsbeskyttelse

For å unngå høye avbestillingskostnader i sammenheng med sykdom eller alvorlig og verifiserbart hindringer, anbefales det at du tegner en avbestillingsforsikring. Les mer om dette under menyen ”avbestillingsvilkår”.

Alenereisende barn

Vi kan ikke håndtere bookinger med alenereisende barn uten henviser direkte til flyselskapene som med sin tilstedeværelse under hele flyreisen kan garantere 100 prosent omsorg og tilgjengelighet.

Spesielle ønsker

Dine ønsker og preferanser kan ikke garanteres, Tildelingen av rommene gjøres av de enkelte hotellene, bilutleiefirmaene deler ut de forskjellige bilmodellene med sitt spesialutstyr, På TripX´ bookingsider har du mulighet til å angi dine ønsker og preferanser, som vi videreformidler. Men vi kan ikke garantere at disse blir oppfylte. Seng eller sprinkelseng for barn under to år inngår ikke. Si fra til hotellet ved ankomst om ekstra tilbehør ønskes. Eventuelle kostnader for ekstra tilbehør betales av kunden direkte til hotellet på plass.

Endringer

De fleste flybillettene kjøpt av TripX kan ikke endres eller avbestilles. Kontakt kundeservice på e-post om du har spørsmål rundt dette. OBS! Om du i visse tilfeller kan endre billettene, tar alltid TripX ut et administrasjonsgebyr for denne endringen utover den kostnaden som flyselskapet debiterer oss.

Tidtabellsendringer

Ved tidtabellsendringer sendes informasjonen om den nye tidtabell alltid ut til den e-postadressen som er angitt i bookingen. Det er alltid kundens eget ansvar å kontrollere tidtabellsendringer. Det kan gjøres på TripX´ startside gjennom å oppgi bookingreferanse og den reisendes etternavn. TripX tar ikke ansvar for e-post som av en eller annen anledning ikke når mottageren (for eksempel på grunn av spamfilter). I de tilfellenes flyselskapene tillater avbestilling på grunn av tidtabellsendringer, tilbakebetales hele summen eksklusivt en administrativ avgift.

TripX´ ansvar for flyreisens gjennomføring

TripX formidler kun flybillettene og kan ikke ta ansvar for hendelser som har med flyreisens gjennomføring å gjøre. Eksempler på dette er bortkommet bagasje, avgifter for bagasje som ikke inngår i flyprisen, innstilte flyavganger og tidtabellsendringer. Dette ansvart ligger hos flyselskapene, og det er derfor du skal rette din klage direkte til angjeldende flyselskap. Tapt eller skadet bagasje skal alltid rapporteres direkte på flyplassen eller hos ansvarlige fly- eller handlingsselskap.

TripX´ ansvar for hotell og /eller utleiebiler.

TripX formidler kun hotell- og leiebiltjenester. I de tilfellene hvor levert tjeneste ikke samsvarer med det som er booket, så skal feilen umiddelbart påtales til leverandøren. Om ikke rettelsen skjer, så må den reisende kreve erstatning av leverandøren på stedet. Om dette ikke er mulig, så skal den reisende kreve en skriftlig bekreftelse (en såkalt vidimering) av leverandøren over det som ikke er oppfylt og årsaken til det. TripX skal omgående kontaktes om ikke problemet løses.

Reklamasjon

Om det under reisen skulle oppstå feil som kan gi anledning til reklamasjon, så skal leverandøren (flyselskapet, bilutleiefirmaet, hotellet etc.) umiddelbart meddeles dette og gis mulighet til å rette opp feilen eller mangelen.  Om reklamasjonen under reisen rettes direkte til leverandøren, skal du alltid sikre deg et bevis på det. Dette er svært viktig når du kommer hjem og vil gjøre en sak mot leverandøren. Om du mottar noen erstatning eller kompensasjon  direkte fra leverandøren under reisen og/eller om TripX ikke er blitt kontaktet under reisens gang, bortfaller normalt retten til erstatning i etterkant. Reklamasjoner skal inneholde: Bookingreferanse, avreisedato, reisemål, utførlig beskrivelse av problemet samt en skriftelig redegjørelsen fra leverandøren angående problemet og grunnen til det. Litt avhengig av reklamasjonens karakter, forbeholder vi oss retten til tre til seks ukers behandlingstid. Du må sende oss reklamasjonen med post til følgende adresse: TripX Travel AB, Krankajen 20, 211 12 Malmö. Vi tar ikke imot reklamasjoner via e-post.

Reisegaranti

TripX har stilt reisegaranti til den svenske statlige myndigheten Kammarkollegiet (tilsvarende den norske Reisegarantifondet), Reisegarantien gjelder ved kjøp av pakkereise hos TripX bestående av minst to bestanddeler (fly, hotell eller leiebil) på én og samme booking. Reisegaranti gjelder ikke ved kjøp av for eksempel kun fly, kun leiebil eller kun hotell. Når man bestiller en reise hos Tripx inngår man avtale med Tripx Travel AB med organisasjonsnummer 556813-0099 hos Svenske Bolagsverket, og dekkes da av den Svenske reisegarantien i forhold til EØS avtalen som gjenngis i loven om pakkereiser § 11-1. Garantiplikt og reisegaranti. Citat: Garanti stilt etter reglene i annet land som er part i EØS-avtalen, trer i stedet for reisegaranti etter forrige ledd for pakkereiser som selges direkte fra forretningssted i et slikt land eller gjennom selvstendig formidler her i landet.

Arrangøren skal på forespørsel fra Reisegarantifondet godtgjøre at betryggende garanti er stilt.

Rettigheter for flypassasjerer

Samtlige flypassasjerers rettigheter omfattes av et regelverk som heter Warzawa-konvensjonen Innenfor EU/EØS finnes det også et eget direktiv som alle flyselskapene skal følge. Les mer under lenken Regulation (EC) No 261/2004 .

 

TripX´ ansvar

Avtale om en viss transport, tjeneste eller produkt inngås mellom den reisende og de respektive leverandører. TripX påtar seg under ingen omstendigheter ansvaret for at leverandøren (f. eks. flyselskap, hotell, bilutleiefirmaet mfl.) på avtalemessig vis utfører eller leverer tjenester og produkter som den reisende kjøper.

TripX er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap inklusive bl a : Minsking eller bortfall av produksjon eller omsetning, tap som følge av at transporten, tjenesten eller produktet ikke kunne utnyttes som planlagt, uteblitt fortjeneste som følge av at en avtale med en tredjepart faller bort, ikke blitt riktig oppfylt eller ikke kunne inngås eller skader og tap som følge av dette eller lignende tap eller uteblivelse eller minsket gevinst som brukeren forårsaker til følge av utnyttelse av websiden, innholdet der og de produkter som formidles av TripX.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter (inkl. patent, varemerkerettigheter samt opphavsrettigheter) til websiden og dens innhold tilhører TripX og/eller samarbeidspartnerne. Det er ikke tillatt å benytte websiden og dens innhold i  kommersielt øyemed – f. eks. publisering eller videredistribusjon.

Misbruk av websiden

TripX webside får ikke benyttes i spekulasjonshensikt. Det er heller ikke lov å produserer falske eller uriktige bookinger uansett hensikt. Misbruk av denne art kan være straffbart og vil bli politianmeldt. Det kan i grove tilfeller bli snakk om skadeerstatning for de som misbruker websiden. Brukere som tillemper metoder som ovenfor er beskrevet og som bevisst utnytter websiden på et utilbørlig sett, vil komme til å bli utestengt helt eller delvis fra websiden.

Eksterne lenker

TripX tar ikke noe ansvar for websider som linker til TripX´ webside – eller omvendt ­– hvor TripX lenker til andre websider.

TripX´ målsetting er at all kommunikasjon skal være virusfri, men vi påtar oss ikke noe ansvar for konsekvenser hvis så ikke skulle være tilfelle. Websiden til TripX er svært godt gjenomarbeidet og stor anstrengelser er gjort for å unngå og forhindre ulike feil og unøyaktigheter. Innholdet kan dog inneholde feil eller være mangelfull på grunn av tekniske årsaker, feilskrivinger eller andre årsaker. TripX påtar seg ikke noe ansvar for slike feil og mangler. TripX garanterer ikke eierskap eller opphavsrettigheter til innhold som er levert av en tredjepart. TripX garanterer ikke at websiden har en viss tilgjengelighet eller visse svartider. TripX fraskriver seg alt ansvar for så vel direkte som indirekte skader eller tap som følge av at websiden eller at websiden ikke fungerer tilfredsstillende.

TripX webside og dens innhold leveres i ”eksisterende tilstand”.

I de tilfeller at TripX – til tross for det ovenfornevnte – skulle bli funnet skyldig til å betale en erstatning, så skal totalbeløpet aldri kunne overstige et grunnbeløp.

Tillemping av loven

Tvister i forbindelse med anvendelse av websiden og dets innhold skal avgjøres av Malmö tingsrätt som første rettsinstans.

OBS! Tvister og øvrige vilkår med hensyn til den transport, produkt eller tjenester brukeren har kjøpt, reguleres av den avtalen brukeren inngår med respektive leverandør.

Integritets- og sikkerhetsspørsmål, se en separat meny.