Det å reise er spennende, avslappende og deilig. Men det er også viktig å ta sine forholdsregler med hensyn til forsikring ved en utenlandsreise. I mange tilfeller har vi erfart at hjemmeforsikringen eller  en enkeltreise-forsikring ikke dekker alt som kan hende om det skulle skje noe alvorlig i form av en ulykke.  Vi på TripX samarbeider med Solid Försäkrings AB.

Her under følger en oversikt over hva som inngår i de to reiseforsikringene TripX i samarbeid med Solid Försäkrings AB tilbyr.

Reiseforsikring PLUS

Et supplement til hjemmeforsikringens grunnbeskyttelse som blant annet gir:

 • Reisestartsbeskyttelse og reisesluttsbeskytelse.
 • Erstatning for tapte reisedager ved sykdom og ulykker.
 • Under forutsetningen at samtlige har tegnet en forsikring utgår erstatningsreisen for hele familien om antallet tapte reisedager overstiger 50 prosent av den totale reiseperioden.
 • Beskyttelse mot egenandel ved skader som omfattes av hjem-bil-eller leiebilforsikring.
 • Erstatning for forsinket bagasje og erstatning for skadet/forsinket/stjålet dykker-/golf eller skiutstyr.
 • Erstatning ved flyforsinkelser.
 • Tilbakebetaling av påførte ekstra kostnader.
 • Ingen egenandel.
 • SOS Alarmsentral + 46 45 450 33 60

Klicka på denna länken för gällande villkor för RESEFÖRSÄKRING PLUS

 

Reiseforsikring BAS

Reiseforsikringen BAS inneholder mange elementer som generelt ikke inngår i grunnbeskytelsen i hjemmeforsikringen.

 • Reisestart og reisesluttbeskyttelse
 • Pleie og behandlingskostnader ved sykehusopphold og ulykker.
 • Erstatning ved tapte reisedager ved sykdom og ulykker.
 • Under forutsetningen av at samtlige i reisefølge har tegnet forsikring, utgår erstatningsreise for hele familien om antallet tapte reisedager overstiger 50 prosent av den totale reiseperioden.
 • Beskytelse mot egenandel ved skader som omfattes av hjem-bil-eller leiebil.
 • Erstatning for forsinket/skadet/tapt bagasje og for skader/forsinket/stjålet dykker-, golf- eller skiutstyr.
 • Erstatning ved flyforsinkelser.
 • Tilbakebetaling av ekstra påførte kostnader.
 • Ansvarsbeskytelse om du forårsaker person- eller materielle skader.
 • Rettsbeskyttelse i forbindelse med tvister eller straffesaker.
 • Overfallsbeskyttelse hvis du skades ved for eksempel mishandling.
 • SOS alarmsentral for akutt hjelp: + 46 45 450 33 60.

Klicka på denna länken för gällande villkor för RESEFÖRSÄKRING BAS