Avbestilling av reisen skal alltid skje via e-post og umiddelbart etter at et hinder har oppstått. Ved avbestilling av reise utenfor våre åpningstider, kontakt alltid flyselskapet og/eller hotellet direkte. Meddel deretter TripX via e-post som hvilke tiltak som du har gjort.

Hotellavbooking (kun hotell på din booking)

Regler for avbooking/endringer og tilbakebetaling av hotell, varierer fra hotell til hotell.

Om man ikke avbestiller innen avreisen kan man oftest ikke få noe tilbakebetaling. Kontrollerer derfor regelverket for de enkelte hotellene som du er interessert i, før bookingen. TripX´regelverk kan skille seg noe fra hotellenes regelverk.

Avbestilling av pakkereiser (fly og hotell)

Normalt kan man ikke få flydelen av en pakkereise tilbakebetalt. Vanligvis kan hele eller deler av hotelldelen bli tilbakebetalt. Dette beror litt på hvor lang tid på forhånd som avbestillingen kommer. Kontakt TripX omgående hvis det oppstår en grunn til avbestilling – for mer informasjon om vilkårene for den spesifikke reisen.

Administrativ avgift

I de tilfellene en tilbakebetaling kan skje etter en avbestilling/endring tar TripX ut en administrativ avgift utover den kostnaden som flyselskapet og/eller hotellet debiterer oss. Avgiften er alltid minst 400 kroner per person. Reisen må alltid være avbestilt før avreisen for at en eventuell tilbakebetaling skal kunne bli aktuell.

Avbestillingsbeskyttelse

For å unngå høye avbestillingskostnader i forbindelse med sykdom eller andre alvorlig og verifiserbare hindringer, anbefales det at du tegner en separat avbestillingsbeskyttelse. Les mer under menyen  avbestillingsbeskyttelse”.